Verruimt de Kamer na 20 jaar de Embryowet?

Sinds lange tijd werd er weer gedebatteerd over medische ethiek in de Tweede Kamer. Lianne Tijhaar is aanwezig bij het debat dat (onder meer) gevoed wordt door de brede embryo-dialogen die NEMO Kennislink organiseert. In de commissiezaal waren de frustraties over de Embryowet voelbaar.