Eerste patiënt die genetisch aangepast varkenshart ontving, overleed mogelijk door varkensvirus

De eerste persoon die een genetisch gemodificeerd varkenshart ontving, overleed mogelijk door een varkensvirus aanwezig in het donorhart. Een fout die voorkomen had kunnen worden. De varkens worden namelijk uitgebreid getest op zulke infecties, ook bij dit donorhart.