Gaat gentherapie erfelijke ziekten voorkomen?

Naar schatting heeft één op de zestien Nederlanders een erfelijke aandoening. Het lukt steeds beter om de genetische defecten te repareren die deze aandoeningen veroorzaken. Een belangrijke geruchtmakende stap is gezet: in China zijn de eerste genetisch aangepaste baby’s geboren om een HIV-infectie te voorkomen. Gaan we dit nu ook inzetten tegen erfelijke ziekten? Waarom gebeurt dit in Nederland nog niet?