Over ons

Biotechnologie.nl is een uitgave van NEMO Kennislink. De website hoort bij een serie publieksactiviteiten die NEMO Kennislink in 2018 organiseert over biotechnologie en haar maatschappelijke impact.

Waarom biotechnologie.nl

De ontwikkelingen binnen de biotechnologie gaan snel en zijn niet altijd voor iedereen even zichtbaar en begrijpelijk. Ze zijn echter wel van groot belang voor ons allemaal, omdat ze een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken zoals duurzame voedselvoorziening of het bestrijden of voorkomen van ziekten. Tegelijkertijd werpen ze steeds complexere maatschappelijke vraagstukken op: Moet alles wat kan ook mogen? En onder welke voorwaarden? Met deze website willen we je informeren en helpen bij het bepalen van je eigen standpunt over recente ontwikkelingen in de biotechnologie.

Wat we doen

Biotechnologie.nl biedt een introductie op actuele thema’s uit de recente biotechnologie. We kiezen ervoor om langs een beperkt aantal thema’s te werken. Daarin bespreken we een groot deel van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen. We streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn. Desalniettemin kunnen we niet alles uit de biotechnologie behandelen. We laten zien wat er met biotechnologie nu kan en wat op korte termijn hoogstwaarschijnlijk mogelijk wordt, zonder daarbij te ver vooruit te lopen op een mogelijke verre toekomst. We brengen meningen en visies van verschillende partijen bij elkaar en schetsen daarmee een beeld van de standpunten op dit moment. Waar het nodig is leggen we nieuwe technologie uit, maar dat is geen doel op zich. Voor mensen die nog meer willen weten of zich nog verder willen verdiepen in een bepaald onderwerp zorgen we voor verwijzingen naar meer specifieke en diepgaande informatie.

Wat willen we bereiken

Middels deze website en verschillende activiteiten die NEMO Kennislink in 2018 organiseert willen we het belang van ontwikkelingen in de biotechnologie zichtbaar maken. We willen dat mensen zich bewust worden van, en gaan nadenken over hun eigen rol en positie binnen het publieke debat over biotechnologie. Natuurlijk willen we dat onze informatie een zo groot mogelijke groep mensen bereikt. Belangrijker nog vinden we dat de groep die we bereiken baat heeft bij deze website.

Over onze partners

Onze partners dragen elk op hun eigen wijze bij aan de doelstellingen van deze website. Zij helpen ons bijvoorbeeld de informatie breed zichtbaar te maken via hun eigen kanalen. Zij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet worden aangesproken op de inhoud, context en resultaten of effecten van de website. Dat valt onder volledige verantwoordelijkheid van NEMO Kennislink.

NEMO Kennislink Live

NEMO Kennislink Live is een maandelijkse interactieve discussieavond georganiseerd door NEMO Kennislink. Deze staat ook in 2018 een aantal keer in het teken van ontwikkelingen in de biotechnologie.

Sociale Media

Op verschillende sociale media gaan we dieper in op vraagstukken die spelen rond biotechnologie. Volg ons dus ook op:

Colofon

Opdrachtgever
Giovanni Stijnen, Sr. projectmanager NEMO Kennislink

Projectleider
Ruth Visser, projectmanager NEMO Kennislink

Redactie
Rene Rector

Hoofd- en eindredactie
Ilja van Dam, eindredacteur NEMO Kennislink

Video en media productie
Bruno van Wayenburg

Sociale media
Jeroen Lugtigheid

Online analyses
Duidt

Website ontwerp en techniek
De Monsters

Over NEMO Kennislink

NEMO Kennislink slaat een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en het leven van alledag. De redactie volgt onderzoekers op de voet en vertelt daar op een begrijpelijke manier over. Dat gebeurt online op nemokennislink.nl maar ook op evenementen of debatten op verschillende plekken in het land. Alle uitgaven van NEMO Kennislink zijn volledig journalistiek onafhankelijk.

Biotechnologie.nl is een uitgave van NEMO Kennislink en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – directie Veiligheid en Risico’s.